Ik wil via ZorgDomein

zorg aanbieden zorg kiezen
 • mijn zorgaanbod inzichtelijk maken voor alle verwijzers in Nederland
 • zorgverleners én patiënten vooraf compleet informeren over de behandeling
 • goed voorbereide patiënten op het juiste spreekuur
 • de beschikking hebben over alle relevante patiëntgegevens
 • helder inzicht in de toestroom van verwijzingen en aanvragen
 • efficiënt werken, dus kosten besparen
8.300

huisartsen verwijzen via ZorgDomein

4,5 miljoen

verwijzingen in 2016 via ons platform

1.008

zorglocaties bieden zorg aan via ZorgDomein

ZorgDomein

Eén platform voor verwijzen en aanvragen.

 • eVerwijzen

  Snel en efficiënt digitale verwijzingen ontvangen en verwerken.

  • goed voorbereide patiënten
  • alle relevante medische informatie
  • afspraak direct in het ZIS
  Meer informatie
 • eDiagnostiek

  Alle vormen van diagnostiek aanbieden aan iedere verwijzer in Nederland.

  • probleemgestuurd aanvragen
  • goed geïnformeerde behandelaars
  • efficiënte, digitale afhandeling
  Meer informatie
 • Teleconsultatie

  Eenvoudig op afstand expertise aanbieden aan andere zorgverleners.

  • patiënt niet onnodig op spreekuur
  • goed voorbereid adviseren
  • specialisten niet ad hoc belast
  Meer informatie

Zorgverbeteraars

Vroeger was een patiënt wel eens het verwijsbriefje kwijt; nu kunnen we alles opzoeken in het EPD, waar de verwijsinformatie via ZorgDomein rechtstreeks in is gezet. En dat komt de behandeling van de patiënt ten goede.
De service en de doelmatigheid moest omhoog. We werken hier samen met een kleine 200 huisartsen. Inmiddels krijgen we wekelijks zo’n 2.000 verwijzingen en 8 à 900 aanvragen voor diagnostiek. Daarmee is de vraag of het systeem bevalt, wel beantwoord.
Hoe concreter we het voor de huisarts kunnen maken, hoe beter we de instroom kunnen sturen én hoe sneller de patiënt ‘op de juiste plek’, bij het juiste specialisme is.
 • Mariëlle Krekels en Simone Schoffeleers Directeur en projectleider, MCC Omnes
 • Bart Berden bestuursvoorzitter, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 • Celeste Reker adviseur transmurale samenwerking, Martini Ziekenhuis

Ik heb interesse in ....

starten met ZorgDomein of het uitbreiden met extra modules

           
Aanhef

ZorgDomein past cookies toe om het gebruik van haar website te analyseren en te verbeteren. Ik wil eerst meer informatie.

Sluiten