Het systeem is snel: zodra een patiënt de kamer van de huisarts verlaat, komt de verwijzing al bij ons binnen. En op termijn kunnen we het in ons ziekenhuis ook nog helemaal digitaal verwerken. Dan wordt de kans op fouten nog een stuk kleiner.
Douwe van Riet.jpg

Douwe van Riet

Programmadirecteur, VU medisch centrum

ZorgDomein is voor ons een rode loper die we uitrollen

Dankzij ZorgDomein krijgt VU medisch centrum nu betere verwijsinformatie. Bovendien kan het ziekenhuis nu ook beter laten zien welke zorg het aanbiedt, zegt Douwe van Riet: “Als een rode loper die we uitrollen, via de verwijzer naar de patiënt.”

Douwe van Riet is als programmadirecteur verantwoordelijk voor de informatievoorziening in het domein zorg. Daarmee is hij namens VUmc opdrachtgever van ZorgDomein, al sinds de implementatie in 2014. Douwe ziet veel voordelen van het systeem: “ZorgDomein maakt het leven van zowel de verwijzer als ons ziekenhuis een stuk aangenamer. En daarmee kunnen we de patiënt beter ondersteunen. De verwijzer kan de opties voor de patiënt naast elkaar leggen. Samen kunnen ze de afweging maken of het de moeite waard is om te wachten tot wij plek beschikbaar hebben, of dat het verstandiger is bij een andere zorgverlener een behandeling aan te vragen. En dan kan de patiënt eventueel besluiten om elders sneller geholpen te worden.”

Rode loper

Douwe van Riet: “In principe is ZorgDomein voor ons de rode loper die we uitrollen, via de verwijzer naar de patiënten. Die kunnen nu precies zien welke zorg we aanbieden, inclusief de wachttijd tot er plek beschikbaar is. Daarbij krijgen de patiënt en verwijzer met ZorgDomein betere informatie, in de vorm van het patiëntbericht. Dat kan bijvoorbeeld een folder zijn met informatie over de behandeling en de benodigde voorbereiding”

De belangrijkste winst voor VUmc vindt Douwe van Riet dat het ziekenhuis de verwijsinformatie beter binnen krijgt. “De gegevens die we nodig hebben voor een goede behandeling, krijgen we ook daadwerkelijk aangeleverd. Vroeger moest je met regelmaat navraag doen bij de verwijzer. Bovendien is het systeem veel sneller: zodra een patiënt de kamer van de huisarts verlaat, komt de verwijzing al bij ons binnen. En op termijn kunnen we het in ons ziekenhuis ook nog helemaal automatisch verwerken zodra we het elektronisch patiëntendossier en ZorgDomein op elkaar hebben aangesloten.

Innovatief

VUmc ging in 2014 met ZorgDomein werken; Douwe van Riet was destijds al bij de implementatie betrokken. “Met ZorgDomein is het prettig samenwerken”, zegt hij. “Ze luisteren goed naar de klant, en ze zijn eerlijk over wat het systeem wel en niet kan. Het product voldoet en is stabiel. En ze zijn ook innovatief, ze blijven doorbouwen aan het systeem. De uitbreiding met verwijzingen naar de eerstelijnszorg zoals fysiotherapeuten en verloskundigen is bijvoorbeeld een goede stap vooruit.”