Ik wil via ZorgDomein

zorg aanbieden zorg kiezen
  • één platform voor verwijzingen naar alle type zorgverleners
  • eenvoudig selecteren en kiezen uit het complete zorgaanbod
  • veilig communiceren met andere zorgverleners
  • relevante medische informatie uit mijn XIS automatisch opnemen in de verwijsbrief
  • de terugkoppeling automatisch in het XIS ontvangen
  • mijn patiënt betere informatie en meer service bieden
91%

van de huisartsen is op ZorgDomein aangesloten

4,5 miljoen

verwijzingen in 2016 via ons platform

1.008

zorglocaties bieden zorg aan via ZorgDomein

Zorgverbeteraars

Het is goed dat ik via ZorgDomein kan verwijzen naar de eerstelijnszorg in de buurt. Naar de psycholoog, maar ook naar de fysiotherapeut en de diëtist: die laatste twee zitten hier in mijn eigen gebouw, maar voor een verwijzing moesten we met een briefje over de gang!
Hoe concreter we het voor de huisarts kunnen maken, hoe beter we de instroom kunnen sturen én hoe sneller de patiënt ‘op de juiste plek’, bij het juiste specialisme is.
Het systeem is snel: zodra een patiënt de kamer van de huisarts verlaat, komt de verwijzing al bij ons binnen. En op termijn kunnen we het in ons ziekenhuis ook nog helemaal digitaal verwerken. Dan wordt de kans op fouten nog een stuk kleiner.
  • Erik Asbreuk Huisarts, Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan
  • Celeste Reker adviseur transmurale samenwerking, Martini Ziekenhuis
  • Douwe van Riet programmadirecteur , VU medisch centrum

Ik heb interesse in ....

starten met ZorgDomein of het uitbreiden met extra modules

ZorgDomein past cookies toe om het gebruik van haar website te analyseren en te verbeteren. Ik wil eerst meer informatie.

Sluiten