Speciaal voor jeugdzorg en -hulpverlening paste ZorgDomein de verwijsbrief aan. Zo is er onder andere plek voor de gegevens van de gezaghebbende en de woonsituatie van het kind. Juist bij onze cliënten woont het gezin lang niet altijd op één adres en ligt het gezag niet altijd bij de ouders.
GeertLuinstra.jpg

Geert Luinstra

Manager ondersteunende diensten, Jeugdhulp Friesland

Steeds meer huisartsen verwijzen voor jeugdhulp via ZorgDomein

Sinds 2015 kunnen huisartsen verwijzen naar jeugdhulpverlening. Om voor deze groep vindbaar te zijn, sloot Jeugdhulp Friesland zich aan bij ZorgDomein. Geert Luinstra: “We verbinden en verbeteren daarmee de zorg voor onze cliënten.” 

In 2015 ontving één op de tien jongeren in Nederland jeugdhulp; in totaal zo’n 356.000. Per 1 januari 2015 werd ook het gedecentraliseerde stelsel ingevoerd. Dat betekende voor Jeugdhulp Friesland nieuwe verwijzers: gemeentelijke wijk- en gebiedsteams, medisch specialisten, jeugdartsen, gecertificeerde instellingen én huisartsen.

Vindbaar zijn 

Voor Jeugdhulp Friesland was dat reden om in 2015 met ZorgDomein te starten. Jeugdhulp Friesland geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden. Wij bieden jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en jeugdhulp-plus. We doen dit vanuit twee op leeftijd ingerichte centra: 0-12 jaar en 12-18/23 jaar. Met 650 medewerkers, 550 pleeggezinnen en 25 vrijwilligers helpt Jeugdhulp Friesland jaarlijks ruim 2800 kinderen. 

“Omdat nagenoeg alle Friese huisartsen verwijzen via Zorgdomein was het voor ons vanzelfsprekend om hierop aan te haken”, zegt Geert Luinstra. Als manager ondersteunende diensten is hij onder meer verantwoordelijk voor het verwerken en toetsen van de aanmeldingen bij Jeugdhulp Friesland. “Door mijn ziekenhuisachtergrond kende ik ZorgDomein en onze jeugd-GGZ had er al wat ervaring mee. We wisten dat ZorgDomein bezig was om het systeem geschikt te maken voor jeugdhulpverlening, dus één plus één was al snel drie.”

Speciaal voor jeugdzorg en -hulpverlening paste ZorgDomein de verwijsbrief aan. Zo is er onder andere plek voor de gegevens van de gezaghebbende en de woonsituatie van het kind. Geert Luinstra: “Juist bij onze cliënten woont het gezin lang niet altijd op één adres en ligt het gezag niet altijd bij de ouders. Al die gegevens hebben we wel nodig, anders is er geen rechtmatige verwijzing. Het sociaal domein is ander type zorg, ook met een andere financiering. Medische zorgkosten gaan via de zorgverzekeraar, maar voor hulpverlening betaalt de gemeente. Dat vraagt ook om aanpassingen van de verwijsbrief.”

Goed op koers 

Bij de ingebruikname van ZorgDomein formuleerde Jeugdhulp Friesland heldere doelstellingen. Geert Luinstra: “Het is de bedoeling dat huisartsen dit jaar hoofdzakelijk via ZorgDomein naar Jeugdhulp Friesland verwijzen. En we zitten goed op koers: steeds meer huisartsen verwijzen via ZorgDomein”.

Jeugdhulp Friesland maakt om verschillende redenen gebruik van ZorgDomein. Geert Luinstra: “Geschreven verwijzingen variëren van een krabbeltje tot dikke documenten. De verwijsbrief van ZorgDomein maakt het meer één standaard. Overigens krijgen we vaak wél graag extra achtergrondinformatie over de leef- en woonomgeving van de cliënt. We geven de huisarts dan ook de optie om in ZorgDomein bijlagen mee te sturen. Verder biedt ZorgDomein een betere garantie voor privacy, wat in de jeugdzorg natuurlijk belangrijk is.”