Service en support

Hier vind je veelgestelde vragen en handige tools. Kom je er alsnog niet uit, neem dan gerust contact met ons op.

Maak een keuze

 • Patiënten
 • Verwijzers
 • Zorgaanbieders
 • Organisatie
 • Privacy en beveiliging
 • Patiëntportaal
 • Mijn verwijzing
 • Teleconsultatie

Wat is het ZorgDomein Patiëntportaal?

Het ZorgDomein Patiëntportaal is een omgeving waarin je als patiënt het ZorgDomein Patiëntbericht kan vinden. Het ZorgDomein Patiëntbericht bevat alle informatie die nodig is om een afspraak te maken met de zorginstelling. Ook kan hier informatie staan over hoe je je voor kan bereiden op je afspraak en waar je verwacht wordt.

Hoe krijg ik toegang tot het ZorgDomein Patiëntportaal?

Wanneer jouw verwijzing gemaakt wordt, krijgt je verwijzer de keuze om het ZorgDomein Patiëntbericht te printen of te mailen. Als je verwijzer gekozen heeft voor het mailen van het Patiëntbericht, dan ontvang je een e-mail met een link waar je op kunt klikken. Via de link kom je op een pagina waar je je geboortedatum in kan vullen. Vervolgens heb je toegang tot het ZorgDomein Patiëntportaal, waar je jouw ZorgDomein Patiëntbericht kan vinden.

Ik kan niet inloggen met mijn geboortedatum op het ZorgDomein Patiëntportaal.

Om in te loggen op het ZorgDomein Patiëntportaal heb je de geboortedatum nodig van de persoon die verwezen is. Wanneer het niet lukt met inloggen is het goed te controleren of de verwijzing voor jezelf is of voor iemand uit je nabije omgeving (bijv. partner, kind, ouder of iemand waar je de zorg voor draagt). Probeer ook in te loggen met de geboortedatum van deze persoon. Neem contact op met je verwijzer, wanneer je nog steeds geen toegang kan krijgen. Je verwijzer kan het ZorgDomein Patiëntbericht nogmaals per e-mail naar je te sturen of deze voor je uit te printen

Ik zie op de website een mogelijkheid staan tot inloggen. Kan ik dit ook gebruiken?

Je kan alleen toegang krijgen tot het ZorgDomein Patiëntportaal door te klikken op de link die je per e-mail ontvangen hebt naar aanleiding van een verwijzing door bijvoorbeeld je huisarts. Op het ZorgDomein Patiëntportaal kan je vervolgens inloggen met je geboortedatum. De mogelijkheid om in te loggen via de website is op dit moment alleen beschikbaar voor beheerders van zorginstellingen.

Kan ik ook mijn verwijsbrief inzien in het ZorgDomein Patiëntportaal?

De medisch inhoudelijke verwijsbrief is niet inzichtelijk in het ZorgDomein Patiëntportaal. Mocht je de verwijsbrief in willen zien dan kan je dit navragen bij je verwijzer (bijvoorbeeld je huisarts). Hij of zij kan deze dan buiten ZorgDomein om met je delen.

Ik heb een e-mail ontvangen van ZorgDomein. Wat kan ik hiermee?

Wanneer je inlogt via de link in de e-mail kom je terecht op het Patiëntportaal. Hier vind je het ZorgDomein Patiëntbericht die hoort bij je verwijzing. Dit bericht bevat alle informatie die nodig is om een afspraak te maken met de zorginstelling. Ook kan hier informatie staan over hoe je je voor kan bereiden op je afspraak en waar je verwacht wordt.

De link in de e-mail van ZorgDomein werkt niet, wat nu?

Als je op de link in de e-mail klikt, krijg je toegang tot het Patiëntportaal. Mocht de link niet werken, dan zijn er verschillende oplossing die dit probleem voor jou kunnen verhelpen:

1. Kopieer de link volledig en plak deze in de adresbalk van een andere internetbrowser

2. Sluit alle programma's af en probeer het nog eens

3. Probeer het op een andere computer, tablet of telefoon

4. Start de computer opnieuw op.

Lukt het na deze stappen nog steeds niet, neem dan contact met de Servicedesk.

Ik heb een e-mail ontvangen van ZorgDomein die niet voor mij bestemd is. Wat moet ik hiermee doen?

Mogelijk heb je een e-mail gekregen voor iemand uit je nabije omgeving (bijv. partner, kind, ouder of iemand waar je de zorg voor draagt). Probeer daarom eerst eens in te loggen met de geboortedatum van deze persoon. Wanneer dit ook niet lukt, kan het zijn dat de verwijzer per ongeluk een verkeerd e-mailadres heeft gebruikt. Zou je in dit geval een e-mail naar ons kunnen sturen via servicedesk@zorgdomein.nl? Vermeld in je e-mail het ZD-nummer van de verwijzing. Het ZD-nummer vind je in de onderwerp regel van de e-mail die je van ons ontvangen hebt en ziet er ongeveer zo uit: ZD23456789. Wij kunnen dan nagaan wie de verwijzer is geweest en gaan deze persoon vragen de juiste persoon op een andere manier te informeren.

Naar welke zorginstellingen kan ik verwezen worden?

Via de link https://zorgdomein.nl/over-zorgdomein/gebruikers-zorgdomein/  kan je zien welke zorginstellingen gebruik maken van ZorgDomein

Ik wil naar een andere zorginstelling dan er op mijn verwijzing staat, kan dat?

Ja, dat kan. De verwijzer (bijvoorbeeld je huisarts) kan de verwijzing gemakkelijk doorsturen naar een andere zorginstelling. Neem hiervoor contact op met je verwijzer.

Hoe maak ik een afspraak met de zorginstelling?

Op het ZorgDomein Patiëntbericht kan je onder het kopje ‘Hoe komt mijn bezoek tot stand’ de informatie vinden over hoe de afspraak tot stand komt. Het kan per zorginstelling verschillen hoe de afspraak gemaakt wordt. Als je vragen hebt over je afspraak, kan je contact opnemen met de zorginstelling waarnaar je verwezen bent. Bij het maken van de afspraak in de zorginstelling is het handig om het ZD-nummer paraat te hebben. Het ZD-nummer kan je vinden op het ZorgDomein Patiëntbericht. Heb je dit ZorgDomein Patiëntbericht niet of onvolledig gekregen, vraag dan aan je verwijzer of je het bericht nogmaals (per e-mail) kan ontvangen.

Is een digitale verwijzing voldoende?

Ja, een verwijzing mag elektronisch of op papier zijn, als hij maar voldoet aan alle voorwaarden. De verwijzing moet gedateerd zijn, de NAW-gegevens en de (elektronische) handtekening van de huisarts bevatten, evenals de volledige NAW-gegevens van de patiënt én een duidelijke zorgvraag. Verder moet de verwijzing in het (elektronisch) patiëntendossier op de polikliniek bewaard worden en opgemaakt zijn volgens een bepaald format. De ZorgDomein Verwijsbrief voldoet hieraan.

Ik wil toch geen gebruik maken van de verwijzing. Hoe kan ik dit doorgeven?

Als je geen gebruik wilt maken van je verwijzing, kan je dit bij je verwijzer kenbaar maken, of dit melden aan de zorginstelling waarnaar je verwezen bent.

De zorginstelling geeft aan mijn verwijzing (nog) niet te hebben ontvangen. Wat nu?

Wanneer je zelf een ZorgDomein Patiëntbericht ontvangen hebt, dan heeft de zorginstelling een notificatie gekregen met een aankondiging van de verwijzing. Deze twee berichten worden op hetzelfde moment gegenereerd. Het kan echter zijn dat de verwijzer nog geen tijd/mogelijkheid heeft gehad om jouw verwijzing af te ronden. Het komt vaak voor dat verwijzers de verwijsbrief pas aan het einde van de dag afronden en versturen naar de zorginstelling. Is de periode langer dan een aantal dagen, neem dan contact op met je verwijzer.

Wat doe ik als mijn e-mailadres is gewijzigd?

Als je e-mailadres is gewijzigd, dan kan je dit doorgeven aan de praktijk waar je ingeschreven staat. Daar kunnen ze de aanpassing doorvoeren. In de toekomst komen de berichten van ZorgDomein op je nieuwe e-mailadres binnen.

Wie maken er gebruik van ZorgDomein?

Vrijwel de hele zorg wordt bediend door ZorgDomein: huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, diagnostische centra, laboratoria en instellingen voor onder meer geestelijke gezondheidzorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg. Halverwege 2016 namen er 77 ziekenhuizen, 90 GGZ-instellingen, 32 laboratoria, 96 ZBC’s en 17 VV&T instellingen deel aan ZorgDomein. Ruim 91% van de huisartsen in Nederland gebruikten op dat moment ZorgDomein.

Waarom gebruikt mijn verwijzer ZorgDomein?

Verwijzers gebruiken ZorgDomein om meerdere redenen. Wij zorgen ervoor dat alle communicatie via onze applicatie op een gestructureerde en veilige manier gebeurt. Ook zorgen we ervoor dat zowel jij als patiënt en de zorginstelling waar je naar verwezen bent goed geïnformeerd worden over de verwijzing. Verder hebben verwijzers in ZorgDomein een duidelijk overzicht welke zorg er beschikbaar is voor jou als patiënt. Zo kan de verwijzer je bijvoorbeeld makkelijk doorverwijzen naar een zorginstelling waar je snel terecht kan.

Wat betekent ZorgDomein voor mij als patiënt?

ZorgDomein wil de (patiënten)zorg op de volgende manieren verbeteren:

1) de verwijzer en de patiënt meer keuze geven in het zorgaanbod.

2) de verwijzer en de patiënt beter informeren.

3) de patiënt sneller en gerichter op het juiste spreekuur laten komen.

4) onnodige bezoeken en consulten voorkomen.

5) onnodige telefoontjes en papierverspilling voorkomen.

Dit betekent dat je als patiënt samen met je verwijzer de meeste geschikte zorginstelling kan kiezen binnen ZorgDomein. Ook ontvang je na het maken van de verwijzing het ZorgDomein Patiëntbericht, waar je informatie vindt over hoe je afspraak tot stand komt en hoe je jezelf kan voorbereiden op de afspraak. In de tussentijd heeft de specialist je verwijsbrief al ontvangen voordat je op consult komt. Hierdoor ben niet alleen jij, maar is ook de specialist, beter voorbereid op je afspraak.

Is er een relatie tussen ZorgDomein en mijn zorgverzekeraar?

Er is geen relatie tussen ZorgDomein en de zorgverzekeraars. ZorgDomein stuurt géén gegevens naar zorgverzekeraars. Onze klanten en gebruikers zijn de zorginstellingen in Nederland en hun zorgverleners.

Is ZorgDomein een EPD?

Nee. Een elektronisch patiëntendossier (EPD) maakt patiëntgegevens inzichtelijk voor zorgprofessionals. ZorgDomein regelt alleen de medisch-logistieke afstemming rond de patiënt tussen zorgprofessionals. Wel heeft ZorgDomein haar berichtgeving voor veel zorginstellingen geïntegreerd met het EPD van de zorginstelling. In dat geval komt de elektronische verwijsbrief van ZorgDomein in het EPD. Ook maakt ZorgDomein het mogelijk dat zorginstellingen informatie over een patiënt uit het eigen EPD met de huisarts kan delen.

Wie is ZorgDomein?

ZorgDomein is een Nederlands bedrijf dat oplossingen biedt voor de zorgsector. Met ZorgDomein kunnen professionals in de zorg, zoals huisartsen en verloskundigen, eenvoudig digitaal patiënten doorverwijzen, diagnostiek aanvragen en elkaar raadplegen door middel van Teleconsultatie of Patiëntoverleg.

Wie is Stichting TCCN?

Stichting TCCN is een onderdeel van ZorgDomein en de grondlegger van Teleconsultatie in Nederland. Middels Stichting TCCN worden teleconsulten gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Wat is Teleconsultatie?


Met behulp van Teleconsultatie kan je arts digitaal advies aanvragen bij een specialist. Dit kan bijvoorbeeld door het uploaden van een foto van de huid, een hartfilmpje of diagnostische waarden.

Ik heb een rekening ontvangen van Stichting TCCN. Waarvoor is dit?

Je arts heeft digitaal advies gevraagd bij een specialist door het uploaden van een foto van de huid, een hartfilmpje of diagnostische waarden. Dit heet Teleconsultatie. Stichting TCCN, de grondlegger van Teleconsultatie in Nederland, declareert het consult bij je zorgverzekeraar. Heb je een eigen risico, dan ontvang je mogelijk een rekening. De kosten van Teleconsultatie zijn een stuk lager dan het alternatief: een bezoek aan de specialist.

Heeft mijn zorgverlener toestemming van mij nodig om mij te verwijzen via ZorgDomein?

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zegt dat een zorgverlener medische informatie mag delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij jouw behandeling. Bij een verwijzing naar een medisch specialist is het gebruikelijk dat medische informatie over jou als patiënt wordt meegestuurd. Door instemming met de verwijzing, geef je impliciet toestemming voor informatieverstrekking aan die medisch specialist. Je kunt bij je zorgverlener bezwaar maken tegen de uitwisseling van gegevens. Dan worden er geen gegevens gedeeld.

Welke gegevens zitten er van mij in ZorgDomein?

In ZorgDomein zitten uitsluitend gegevens die betrekking hebben op de verwijzing door je huisarts (of een andere zorgverlener) naar een zorginstelling. Dat zijn je persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, BSN), NAW-gegevens, verzekeringsgegevens en relevante medische informatie.

Hoe komen mijn gegevens in ZorgDomein?

Wanneer jouw verwijzer (bijvoorbeeld je huisarts) je verwijst naar een zorginstelling, voert hij of zij de verwijsgegevens in ZorgDomein in en verzendt deze naar de zorginstelling. Hierna kan de verwijzer de gegevens van je verwijzing nog 180 dagen inzien. Een diagnostiek aanvraag is tot 18 maanden inzichtelijk. Na deze periode zijn de verwijsgegevens beperkt toegankelijk in ZorgDomein.

Waarom worden mijn patiëntgegevens tijdelijk bewaard?

Na het verzenden van de verwijzing kan de verwijzer deze nog voor een vastgestelde periode inzien. Voor verwijsbrieven geldt dat de verwijzing tot 180 dagen na het versturen nog in te zien zijn in ZorgDomein, voor aanvragen diagnostiek en aanvragen teleconsultatie geldt een termijn van 18 maanden. Deze bewaartermijnen worden aangehouden zodat de verwijzer de verwijsbrieven indien nodig later nog kan afmaken en verzenden, én zodat eerder verzonden verwijsbrieven op een later moment nog ingezien en eventueel afgedrukt kunnen worden. Ook kan de verwijsbrief op deze manier nogmaals verzonden worden naar de zorginstelling.

Hoe lang bewaart ZorgDomein mijn persoonsgegevens?

ZorgDomein bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de verwijzing, de aanvraag diagnostiek of het aanvragen van een teleconsult (advies op afstand van een specialist). Gedurende de periode dat ZorgDomein je persoonsgegevens beheert, zijn deze versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving en dus voor niemand inzichtelijk noch toegankelijk. De bewaartermijnen die ZorgDomein hanteert zijn overeengekomen met het Landelijke Gebruikersforum: 1. Persoonsgegevens van niet-afgeronde verwijzingen/aanvragen blijven 180 dagen beschikbaar voor de zorgverlener. 2. Persoonsgegevens van afgeronde verwijzingen blijven 180 dagen en afgeronde aanvragen diagnostiek of teleconsultatie 18 maanden beschikbaar voor de zorgverlener. ZorgDomein bewaart gegevens zodat je zorgverlener een verwijzing of aanvraag later kan afronden óf gegevens later kan hergebruiken (bijvoorbeeld voor het doorsturen van een verwijzing naar een andere zorginstelling). Bij aanvragen geldt een langere termijn omdat voor patiënten na een jaar dezelfde aanvraag vaak nogmaals wordt gedaan. Na de bewaartermijn verwijdert ZorgDomein al je persoonsgegevens.

Hoe waarborgt ZorgDomein de vertrouwelijkheid van mijn gegevens?


Dat gebeurt op verschillende manieren:

1. De informatie vanuit ZorgDomein is alleen toegankelijk voor diegenen die daarvoor bevoegd zijn

2. Alle berichten van en naar ZorgDomein worden via beveiligde verbindingen verstuurd

3. De verstuurde informatie wordt alleen afgeleverd aan vooraf afgesproken ontvangers

4. De toegang tot informatie is beschermd tegen indringers van buitenaf

5. De gegevens worden volledig geautomatiseerd verwerkt, waardoor deze niet inzichtelijk zijn voor medewerkers van ZorgDomein

6. Voor het geval het onverhoopt voorkomt dat een medewerker gegevens onder ogen krijgt, hebben alle medewerkers van ZorgDomein een geheimhoudingsverklaring getekend

7. Er wordt continu gewerkt aan de bewustwording over omgang met (patiënt)informatie

8. Alle toeleveranciers werken volgens dezelfde standaarden als ZorgDomein op het gebied van informatiebeveiliging. Onze serviceprovider is zowel ISO27001 als ZSP (ZorgServiceProvider) gecertificeerd.

Wat doet ZorgDomein met mijn medisch dossier?

ZorgDomein houdt geen medisch dossier van patiënten bij. Wij ontvangen van de verwijzer informatie uit je dossier en sturen deze door naar de gekozen zorginstelling.

Wat doet de zorginstelling met mijn informatie?

De zorgverlener stuurt via ZorgDomein informatie elektronisch door naar een zorginstelling. Hier wordt deze informatie (bijvoorbeeld de verwijsbrief) opgevangen en elektronisch verwerkt in het eigen afspraaksysteem en patiëntdossier. Zo weet de zorginstelling precies voor welke afspraak je komt. Dit voorkomt veel onduidelijk én onveilig papierwerk tussen de verwijzer en de zorginstelling.

Hoe heeft ZorgDomein mijn digitale patiëntbericht beveiligd?

Het patiëntbericht bevat uitsluitend afspraakgegevens, geen medische gegevens. De toegang tot je digitale patiëntbericht in het ZorgDomein Patiëntportaal is uitsluitend te bereiken via een hyperlink (URL) die naar je persoonlijke emailadres is verzonden. De URL is uniek voor iedere verwijzing. Als extra stap dien je jouw geboortedatum in te vullen voordat je toegang krijgt tot je patiëntbericht.
 • Organisatie
 • Privacy en beveiliging
 • Berichtenverkeer
 • Beheer zorgaanbod
 • Mijn ZorgDomein-account
 • Aanmelden en starten
 • Teleconsultatie

Kan onze zorginstelling gaan werken met ZorgDomein?

Zeker, ZorgDomein biedt de zorginstelling een etalage voor het tonen van het zorgaanbod aan de verwijzer; biedt inzicht in de toestroom van de verwijzingen, zorgt ervoor dat de patiënt beter voorbereid op de eerste afspraak kan verschijnen, voorkomt onnodig telefoonverkeer en papierwerk en optimaliseert de interne processen. Wil je hierover meer informatie?

Vul het contactformulier in of raadpleeg onze website.

Met welke informatiesystemen is er een koppeling mogelijk?

ZorgDomein heeft koppelingen met veel systemen die gebruikt worden in ziekenhuizen, GGZ-instellingen, labs  en VV&T instellingen. De koppelingen worden continu uitgebreid. Ook hebben we koppelingen met alle huisartsinformatiesystemen en verloskundigeninformatiesystemen.

Overzicht koppelingen zorgvragers.
Overzicht koppelingen zorgaanbieders. 

Welke techniek gebruikt ZorgDomein voor het berichtenverkeer?

De standaardwerkwijze is als volgt: er wordt een IPsec VPN-verbinding opgebouwd (256 bits encryptie AES). Via deze VPN-verbinding worden alle berichten beveiligd verzonden. Het grootste deel van alle deelnemende zorginstellingen werkt op deze wijze. Er is geen aparte software van ZorgDomein voor nodig.

Is een digitale verwijzing voldoende?

Ja, een verwijzing mag elektronisch of op papier zijn, als hij maar voldoet aan alle voorwaarden. De verwijzing moet gedateerd zijn, de NAW-gegevens en de (digitale) ondertekening van de huisarts bevatten, evenals de volledige NAW-gegevens van de patiënt én een duidelijke zorgvraag. Verder moet de verwijzing in het (elektronisch) patiëntendossier op de polikliniek bewaard worden en opgemaakt zijn volgens een bepaald format. De ZorgDomein Verwijsbrief voldoet aan al deze voorwaarden.

Wat is het voordeel van elektronisch berichtenverkeer via ZorgDomein?

Voor alle berichten geldt: je verzendt en ontvangt de juiste informatie (niet te veel), op het juiste moment (niet te laat) via de handigste weg (zodat het direct in het bronsysteem wordt ingelezen).

Hoe meld ik mijn zorginstelling aan voor ZorgDomein?

Je kan je aanmelden via het interesseformulier. Bovenaan op deze pagina zie je de oranje button 'Interesse' staan. Via deze button kan je een formulier invullen met de gegevens van jouw zorginstelling. Wij ontvangen vervolgens een e-mail en op basis van de ingevulde informatie, zal de geschikte persoon binnen ZorgDomein contact opnemen over de vervolgstappen.

Wij willen graag bijlagen kunnen ontvangen via ZorgDomein. Kan dat?

Ja dat kan. Neem hiervoor contact op je accountmanager.

Kunnen verwijzers, nadat de verwijsbrief verzonden is, nog extra informatie nazenden?

Verwijzers kunnen extra informatie nazenden binnen ZorgDomein. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan contact op met je accountmanager.

Is het mogelijk voor verwijzers om via ZorgDomein verwijzingen te annuleren?

Is het mogelijk voor verwijzers om via ZorgDomein verwijzingen te annuleren? Dit is mogelijk, maar alleen als dit geactiveerd is in het cluster. Als je deze mogelijkheid wilt activeren, dan kan je dit doorgeven aan Service & Support (support@zorgdomein.nl). Geef aan voor welke clusters dit ingesteld moet worden en op welk e-mailadres de annuleringsberichten ontvangen worden. Als dit een e-mailadres is dat nog niet bekend is binnen ZorgDomein, zullen we deze eerst testen.

We krijgen veel verwijzingen in de fallback. Waar kan dit aan liggen en hoe lossen we dit op?


Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor het optreden van de fallback. Het meest voorkomend is dat de AGB-code van de verwijzer niet opgevoerd staat in de tabel binnen de zorginstelling. In dat geval los je het op door de AGB-code toe te voegen. Klopt de AGB-code van de verwijzer niet? Neem dan contact op met de praktijk om dit aan te laten passen.

Het zou ook zo kunnen zijn dat een verwijzer een trage internetverbinding heeft, waardoor het portaal niet bereikt wordt en de verwijzing automatisch in de fallback komt.

Gaat het om veel verwijzingen van verschillende verwijzers, dan kan het zijn dat ZorgDomein geen toegang krijgt tot het portaal, of dat de firewall binnen de zorginstelling de verwijzingen blokkeert. Neem in dat geval contact op met de ICT van jouw zorginstelling.

Ik wil een ZD-nummer herzenden, maar dit gaat niet. Waar kan dit aan liggen?

Wanneer het niet lukt om een ZD-nummer te herzenden, kan dit twee oorzaken hebben. Het kan zijn dat de verwijzing niet naar jouw zorginstelling verstuurd is. Het zou ook kunnen zijn dat de verwijzing inmiddels geannuleerd is of hergebruikt is voor een verwijzing naar een andere zorginstelling. Dit kan je controleren door een Export te draaien.

Waar kan ik een bestemming aanpassen of toevoegen?

Als een bestemming aangepast of toegevoegd moet worden, kan je dit aangeven bij Service & Support (support@zorgdomein.nl). Bestemmingen kunnen alleen aangepast worden op verzoek van de ZorgDomein-coördinator.

We kunnen de verwijzing of diagnostiekaanvraag niet vinden. Wat nu?

Als je het ZD-nummer weet, kan de ZorgDomein coördinator van jouw instelling achterhalen waar de aanvraag bij de zorginstelling is binnengekomen. Indien nodig kan hij/zij de berichten opnieuw verzenden.

Welke diensten levert ZorgDomein?

ZorgDomein biedt digitale oplossingen voor het doorverwijzen van patiënten, het aanvragen van diagnostiek en het consulteren van een specialist. Ook ontwikkelt ZorgDomein een oplossing voor online patiëntenoverleg tussen zorgverleners; de berichtenservice ZorgDomein Patiëntoverleg. Om deze diensten mogelijk te maken, biedt ZorgDomein uiteraard support en advies voor gebruikers van het systeem, hulp bij de implementatie en bij de integratie van informatiesystemen.

Met wie werkt ZorgDomein samen?


Vrijwel de hele zorg wordt bediend door ZorgDomein: huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, diagnostische centra, laboratoria en instellingen voor onder meer geestelijke gezondheidzorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg. 

Eind 2016  maakte al ruim 91% van de huisartsen in Nederland gebruikt van ZorgDomein. Zij hebben op dat moment inzicht in ruim 1.000 zorglocaties van zorginstellingen.

Welke verwijzers zijn aangesloten op ZorgDomein?

Halverwege 2016  maakte al ruim 91% van de huisartsen in Nederland gebruikt van ZorgDomein. Zij hebben op dat moment inzicht in het zorgaanbod van 77 ziekenhuizen, 90 GGZ-instellingen, 32 laboratoria, 96 ZBC’s en 17 VV&T instellingen. Naast de huisartsen kunnen ook aangesloten verloskundigen en specialisten oudergeneeskunde van onze applicatie gebruik maken om te verwijzen.

Wat is ZorgDomein?

Wij leveren al meer dan 15 jaar een maatschappelijke bijdrage door zorg met behulp van slimme technologieën kwalitatief en transparant te maken voor patiënten en zorgverleners en betaalbaar te houden voor de maatschappij. Lees meer over ons verhaal.

Wat betekent ZorgDomein voor mij als aanbieder?


ZorgDomein wil de (patiënten)zorg op de volgende manieren verbeteren:
1) de verwijzer en de patiënt meer keuze geven in het zorgaanbod.
2) de verwijzer en de patiënt beter informeren.
3) de patiënt sneller en gerichter op het juiste spreekuur laten komen.
4) onnodige bezoeken en consulten voorkomen.
5) onnodige telefoontjes en papierverspilling voorkomen.

Dit betekent dat je als aanbieder ...

Voor alle berichten geldt: de verwijzer verzendt en ontvangt de juiste informatie (geen overbodige dossierinformatie), op het juiste moment (voor de afspraak) via de handigste weg (zodat het direct op de juiste plek in de zorginstelling terecht komt).

Wat is een vragenset?


Een vragenset is een serie vragen met per set de volgende vaststaande onderdelen: volgorde van de vragen, verplichting per vraag, antwoordtype per vraag, beschikbare antwoordmogelijkheden per vraag (in het geval van keuze- en meerkeuzevragen) en voorinvulling vanuit het XIS (waar mogelijk). Je bepaalt zelf per zorgproductonderdeel welke vragenset gebruikt wordt, door in het ‘zorgproductonderdeel beheerscherm’ de gewenste vragenset te selecteren. We adviseren, in verband met eenvoud voor de verwijzer, om waar mogelijk binnen één zorgproduct dezelfde vragenset te hanteren.


Vragensets kunnen op basis van input van klanten aangepast en/of aangemaakt worden. Om wildgroei te voorkomen worden nieuwe vragensets en aanpassingen aan bestaande vragensets in overleg met (medische) experts afgestemd. Meer informatie over het inrichten van het diagnostiek aanbod kan je in het document: Werkwijze inrichten diagnostiek aanbod.pdf

Hoe kan ik de afnamelocaties aanpassen?

Wanneer er wijzigingen zijn met betrekking tot de afnamelocaties (bijv. openingstijden van prikposten), kan je deze doorgeven aan Service & Support (support@zorgdomein.nl). Als het een bestaande afnamelocatie is, geef dan de naam door zoals deze in ZorgDomein staat. Vermeld ook duidelijk per wanneer de wijzigingen in gaan.

Wat is een zorgproductonderdeel?

Een zorgproductonderdeel kan je zien als een onderzoek of verrichting. Voorbeelden van zorgproductonderdelen zijn ‘Echo knie’, ‘Rust-ECG’ en ‘Coloscopie’. Een diagnostiek zorgproduct wordt samengesteld uit één of meerdere van deze zorgproductonderdelen. Meer informatie over het inrichten van het diagnostiek aanbod vind je in het document: Werkwijze inrichten diagnostiek aanbod.pdf 

Hoe kan ik mijn zorgproducten kopiëren naar een andere locatie?

Hoe kan ik mijn zorgproducten kopiëren naar een andere locatie? Binnen de beheeromgeving kan je, mits je daar rechten voor hebt, klikken op Zorgproducten. Hier kies je het zorgproduct dat je wilt kopiëren. Vervolgens kan je onderaan het scherm de knop 'Kopiëren' vinden.

Ik heb een bestaand product waar ik een andere type afspraak van wil maken. Kan dit?

Het is niet mogelijk om het type afspraak te wijzigen. Wel kan je het product kopiëren en dan het gekopieerde product het gewenste type afspraak geven. Vergeet het oude product niet inactief te maken, door hier een einddatum aan toe te voegen.

Wie beheert onze toegangstijden en ons zorgaanbod?

Binnen jouw zorginstelling is iemand aangesteld die verantwoordelijkheid heeft voor alles rondom ZorgDomein, de ZorgDomein-coördinator. De ZorgDomein-coördinator kan je meer vertellen over hoe het specifiek binnen jouw zorginstelling geregeld is.

Waar kan ik informatie vinden over het gebruik van de beheerapplicatie?

Hiervoor hebben we quick guides beschikbaar.

Kan ik toegang krijgen tot onze testomgeving van ZorgDomein?

Dit kan op het moment dat er een testomgeving beschikbaar is voor jouw organisatie. De ZorgDomein-coördinator kan een e-mail sturen naar Service & Support (support@zorgdomein.nl) met het verzoek toegang te krijgen tot de testomgeving. In deze mail zien we graag de volgende gegevens tegemoet: voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer en de rechten die het account zou moeten krijgen. Is er nog geen testomgeving beschikbaar? Neem dan contact op met je accountmanager.

Waar kan ik mijn openstaande en afgeronde teleconsulten vinden?

Alle consulten van de afgelopen 18 maanden zijn te vinden in het Regieoverzicht. De ontvangen consulten vind je bij 'Ontvangen' en 'Alle'. De antwoorden kan je vinden onder 'Verzonden' en 'Alle'. De antwoorden op teleconsulten hebben altijd een kenmerk achter het ZD-nummer staan, bijvoorbeeld: ZD12345678_ANTW.

Kan ik inzage krijgen in de antwoorden op teleconsulten van mijn collega?

In het Regieoverzicht kan je een vinkje zetten bij het vakje 'Toon verwijzingen/aanvragen van collega's'. Vervolgens worden ook de antwoorden van je collega's getoond.
Om de antwoorden in te kunnen zien van een collega, zal deze collega jou eerst moeten machtigen. Deze collega kan inloggen in ZorgDomein en vervolgens via de blauwe menubalk rechtsboven naar Machtigen gaan. Door een vinkje te zetten bij jouw naam, heeft jouw collega toestemming gegeven om zijn/haar antwoorden van consulten in te zien.

Kan ik mij aanmelden als aanbieder van Teleconsultatie?

Jazeker. Neem hiervoor contact op met je accountmanager of met Service & Support via telefoonnummer 020-4713817.

Ik zou graag teleconsulten gaan beantwoorden. Waar kan ik me aanmelden als specialist?

Je kan hiervoor een e-mail sturen naar Service & Support. Vermeld in de e-mail de organisatie waar je voor werkt, je naam, BIG-nr, AGB-code en e-mailadres. Je zal hierna een contract toegestuurd krijgen, die je aan ons kan retourneren. Vervolgens zullen we je een activatielink sturen om je account te activeren en kan je aan de slag met het beantwoorden van consulten.

Uiteraard kan je ook het Interesse formulier invullen, via de oranje button rechtsboven op de pagina. Dan nemen we binnen enkele werkdagen contact met je op.

Hoe kan ik mijn afwezigheid aangeven?

Geef je afwezigheid door via support@zorgdomein.nl. Vermeld daarbij het e-mailadres en/of het mobiele nummer waar je de notificaties op ontvangt. Wij zorgen ervoor dat je tijdens je afwezigheid geen meldingen meer ontvangt. Vergeet niet te vermelden wanneer er tijdens jouw afwezigheid geen collega's beschikbaar zijn om de teleconsulten te beantwoorden.

Hoe werkt Teleconsultatie?

De aanvrager (bijvoorbeeld een huisarts) start een teleconsult vanuit het huisartsinformatiesysteem (HIS) in ZorgDomein. De patiëntgegevens worden automatisch in het Teleconsultatie-formulier ingevuld. De aanvrager voegt eventueel de benodigde onderzoeksdata toe (zoals foto’s en PDF-bestanden) en stuurt het formulier naar de gewenste specialist.

Als zorgaanbieder ontvang je een notificatie per e-mail en eventueel per SMS wanneer een teleconsult is aangevraagd. Binnen 1 tot 3 dagen antwoord je met een diagnose en behandeladvies. Wanneer je het teleconsult beantwoord hebt, ontvangt de aanvrager een notificatie via e-mail en eventueel SMS. Hij of zij kan dit antwoord inzien in ZorgDomein. Ook wordt het als een Edifactbericht naar het HIS verstuurd. De aanvrager kan vervolgens aangeven of het advies wordt opgevolgd, of eventueel om verduidelijking vragen.

Is de verzending van patiëntgegevens via ZorgDomein beveiligd?

Ja. De gegevens uit het informatiesysteem gaan via ZorgDomein naar de zorginstelling via een versleutelde netwerkverbinding. Voor bepaalde informatiesystemen vindt de terugkoppeling via ZorgDomein op dezelfde wijze plaats. De terugkoppeling van de verwijsbrief verloopt via een URL waarmee een XML bestand kan worden opgehaald. Vervolgens wordt dat XML bestand ingelezen en de verwijsbrief opgenomen in het verwijsbriefregister van het informatiesysteem. Bij de andere informatiesystemen gaat een kopie van de verwijsbrief als Edifact-bericht naar de praktijk en wordt afgehandeld als alle andere Edifact-berichten.

Waarom slaat ZorgDomein patiëntgegevens tijdelijk op?

Door het tijdelijk opslaan van patiëntgegevens kan een verwijzer de verwijsbrieven later op de dag afronden en verzenden en eerder verzonden verwijsbrieven later nog inzien en afdrukken. Ook maakt dit het mogelijk een brief te hergebruiken wanneer een patiënt liever naar een andere zorginstelling wordt verwezen. Doordat we de patiëntgegevens tijdelijk opslaan, is het voor zorginstellingen mogelijk de verwijzing opnieuw op te vragen. 

Hoe lang bewaart ZorgDomein de persoonsgegevens van een patiënt?

ZorgDomein bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de verwijzing, de aanvraag diagnostiek of het aanvragen van een teleconsult. Gedurende de periode dat ZorgDomein  persoonsgegevens beheert, zijn deze versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving en dus voor niemand inzichtelijk noch toegankelijk. De bewaartermijnen die ZorgDomein hanteert zijn overeengekomen met het Landelijke Gebruikersforum:
1. Persoonsgegevens van niet-afgeronde verwijzingen/aanvragen blijven 180 dagen beschikbaar voor de zorgverlener.
2. Persoonsgegevens van afgeronde verwijzingen blijven 180 dagen en afgeronde aanvragen diagnostiek of teleconsultatie 18 maanden beschikbaar voor de zorgverlener.


ZorgDomein bewaart gegevens zodat je als verwijzer een verwijzing of aanvraag later kan afronden óf gegevens later kan hergebruiken (bijvoorbeeld voor het doorsturen van een verwijzing naar een andere zorginstelling). Daarnaast worden de gegevens bewaard zodat je als aanbieder een verwijzing later nogmaals kan opvragen/herzenden. Bij aanvragen geldt een langere termijn, omdat voor patiënten na een jaar dezelfde aanvraag vaak nogmaals wordt gedaan. Na de bewaartermijn verwijdert ZorgDomein alle persoonsgegevens.

Hoe gaat ZorgDomein om met informatiebeveiliging?

ZorgDomein verstaat onder informatiebeveiliging “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van je gegevens en van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden”. Dit sluit aan bij NEN7510, dé informatiebeveiligingsnorm voor de zorg in ons land. ZorgDomein werkt geheel in lijn met NEN7510, in zijn procedures en verwerking van patiëntgegevens. Wij bewaken en verbeteren continu de vereiste beveiliging in de communicatie, de ICT-infrastructuur, in de processen en werkwijzen, en in de houding en gedrag van onze medewerkers en toeleveranciers. ZorgDomein is dan ook in bezit van een NEN7510 certificaat, net als van het internationaal erkende ISO27001 certificaat.

Hoe voldoet ZorgDomein aan de meldplicht datalekken?

Per 1 januari 2016 is in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) een meldplicht opgenomen indien persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig verwerkt zijn. De verantwoordelijke van deze persoonsgegevens is wettelijk verplicht dit datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. ZorgDomein voldoet aan de meldplicht datalekken op de volgende wijze:

 •  ZorgDomein is in termen van de wet geen ‘verantwoordelijke’, maar vervult voor haar verwijzers en de betrokken zorginstellingen de rol van ‘bewerker’ voor de gegevens die in de ZorgDomein-applicaties ondergebracht worden.
 • Indien de verwerking gegevens betreft van gebruikers die niet privacygevoelig zijn (zoals gegevens over het zorgaanbod en toegangstijden), vallen deze gegevens niet onder de Wbp en is de meldplicht datalekken dus niet van toepassing. Voor gebruikers van de verwijs- en aanvraagapplicatie inclusief teleconsultatie is het vanwege de privacygevoeligheid van de gegevens wel relevant.
 • ZorgDomein heeft een complete set aan maatregelen genomen om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen, waaronder versleuteling van de data. Dit betekent dat bij een onverhoopte lek deze persoonsgegevens niet leesbaar zijn voor ongeautoriseerden en er geen inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.
 • Mocht er ondanks alle maatregelen rond deze gegevens toch sprake zijn van een datalek bij ZorgDomein, dan informeren wij de verantwoordelijke hierover binnen 12 kantooruren zodat aan de wettelijke verplichting kan worden voldaan.

Hoe krijg ik een (contentmanager)account voor mijn zorginstelling?

De verzoeken om een nieuw account aan te maken kunnen ingediend worden bij Service & Support. De verzoeken worden alleen in behandeling genomen als deze via de ZorgDomein-coördinator van de zorginstelling gedaan worden. In dit verzoek zien we graag je voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer en de rechten die het account zou moeten krijgen terug. Je ontvangt een registratielink om je wachtwoord in te stellen, hierna kan je je eigen gegevens aanvullen en je ZorgDomein-account compleet maken.

Met mijn account heb ik niet genoeg rechten om al mijn taken in relatie tot ZorgDomein uit te voeren. Hoe kan ik mijn rechten uitbreiden?

Dit verzoek kan de ZorgDomein-coördinator van jouw zorginstelling indien bij Service & Support. In dit verzoek zien we graag je naam, e-mailadres en de rechten die het account er bij zou moeten krijgen terug.

Het inloggen lukt niet. Waar kan dit aan liggen?

Als het niet lukt om in te loggen, kan dit meerdere redenen hebben. Je zou de volgende zaken kunnen checken:

 • Bevat je inlognaam of wachtwoord hoofdletters? De applicatie is hier gevoelig voor.
 • Mocht je je wachtwoord niet meer weten, dan kan je op de inlogpagina kiezen voor 'Wachtwoord vergeten'. Je krijgt dan een link toegestuurd waarmee je een nieuw wachtwoord in kan stellen.
 • Internet Explorer 8 en lager worden niet meer ondersteund. Werk je nog in een van deze browsers? Je hebt dan een update naar een nieuwere versie nodig om in ZorgDomein te kunnen werken.
 • Ook kan het nodig zijn dat je de cache en cookies leegt van je browser. Dit kan je doen via Extra > Browsegeschiedenis. Bij een groot deel van de zorginstellingen loop dit via de ICT.

Waar kan ik inloggen in de applicatie?

Je kan inloggen via https://www.zorgdomein.nl/login of via de knop 'Inloggen' die je bovenaan deze pagina vindt.

Ik heb een link toegestuurd gekregen om mijzelf te registreren bij ZorgDomein en een account aan te maken. De link is verlopen. Kan ik een nieuwe link krijgen?

De link die je toegestuurd hebt gekregen, is vanwege veiligheidsredenen 7 dagen geldig. Na deze periode kan je via de optie 'Wachtwoord vergeten' op https://www.zorgdomein.nl/login een nieuwe link toegestuurd krijgen.

Ik zou graag een aantal accounts van oud-medewerkers inactief maken. Hoe doe ik dit?

Ik zou graag een aantal accounts van oud-medewerkers inactief maken. Hoe doe ik dit? Wanneer er accounts zijn die inactief gemaakt moeten worden, kan je de namen van de medewerkers doorgeven aan Service & Support

mailto:support@zorgdomein.nl

. Wij maken het account dan inactief, zodat er geen inzage meer is binnen ZorgDomein.

Wat is een ZorgDomein-account?

Een ZorgDomein-account is je persoonlijke account binnen de ZorgDomein applicatie. In dit account zijn persoonlijke gegevens vastgelegd, zoals bijvoorbeeld naam, geslacht, geboortedatum, een geverifieerd mobiel telefoonnummer en de geaccepteerde Voorwaarden gebruik ZorgDomein.

Daarnaast zijn een gebruikersnaam (in de vorm van een persoonlijk e-mailadres) en wachtwoord opgenomen in dit account. Processen in de zorg zijn belangrijke processen. Dat geldt ook voor de zorgprocessen die ZorgDomein ondersteunt in haar applicatie. Daarom is het nodig je ZorgDomein-account compleet te maken, zodat de correcte gegevens gebruikt worden bij de processen die je via ZorgDomein uitvoert. Zodra je gegevens up-to-date zijn, kunnen we je bovendien beter op de hoogte houden van relevante software updates en van informatie voorzien om optimaal te werken met ZorgDomein. 

Informatie rondom de verificatie van je ZorgDomein-account.

 • Organisatie
 • Privacy en beveiliging
 • Verwijzen met ZorgDomein
 • Mijn ZorgDomein-account
 • Aanmelden en starten
 • Regieoverzicht
 • Wijzigingen in de praktijk
 • Teleconsultatie

In mijn ZorgDomein-account staat een verkeerde functie. Hoe kan ik deze aanpassen? 

Wanneer je functie gewijzigd is, neem dan contact op met de Service & Support. Vermeld in je e-mail de praktijk waarvoor je werkzaam bent en om welk ZorgDomein-account het gaat.

Ik zou graag wat aanpassen in mijn ZorgDomein-account, hoe doe ik dat?

Je kunt zelf wijzigingen doorvoeren in je profiel door ZorgDomein op te starten en vervolgens rechtsboven via de blauwe menubalk naar 'ZorgDomein-account' te gaan. Hier kan je gegevens zoals je naam, geboortedatum, e-mailadres, AGB-code en overlegnummer aanpassen. Is je functie gewijzigd binnen de organisatie waar je werkzaam bent? Neem dan contact op met de Service & Support. Vermeld in je e-mail de praktijk waarvoor je werkzaam bent en om welk account het gaat.

Ik heb een e-mail ontvangen dat mijn ZorgDomein-account is aangepast zijn. Hoe kan dit?

Wanneer je een e-mail ontvangen hebt dat je ZorgDomein-account is aangepast, betekent dit dat er iemand vanuit de praktijk ZorgDomein heeft opgestart met een gebruikersnaam die nog niet bekend was bij ons. Om dubbele ZorgDomein-accounts te voorkomen is een lijst getoond met ZorgDomein-accounts die bij ons bekend zijn in de organisatie. Hierbij is jouw ZorgDomein-account geselecteerd. Als je zelf je eigen naam gekozen hebt, dan kan je de e-mail negeren. Heb je dit niet hebt gedaan, dan heeft een medewerker in de praktijk jouw profiel overgenomen. Vraag in de praktijk na wie dit geweest kan zijn, hoogstwaarschijnlijk is het een nieuwe medewerker in de praktijk. Als je erachter bent gekomen wie je profiel heeft overgenomen, dan kan je ZorgDomein weer opstarten en je eigen profiel terugpakken. Degene die eerder je profiel heeft overgenomen, kan dan zelf een nieuw profiel maken. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de Service & Support.

Ik ben al bekend in ZorgDomein, maar nu krijg ik de melding dat ik een nieuw ZorgDomein-account aan moet maken. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat jouw persoonlijke gegevens in jullie informatiesysteem aangepast zijn. Dit betekent ook dat de gegevens zoals deze verstuurd worden naar ZorgDomein anders zijn en zo worden deze niet meer herkend. Wanneer je in ZorgDomein komt, krijg je de mogelijkheid aan te geven dat je al eerder met ZorgDomein gewerkt hebt. Je kunt vervolgens je eigen naam selecteren, zo kom je weer in je eigen ZorgDomein-account terecht. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou het kunnen zijn dat een (nieuwe) medewerker in de praktijk je ZorgDomein-account overgenomen heeft. Je kan dit even navragen in de praktijk. Als je er niet uitkomt, neem dan contact op met Service & Support.

Tijdens het maken van een verwijzing krijg ik de melding dat mijn AGB-code niet klopt en ik niet verder kan. Hoe kan ik dit oplossen?

Een verwijzing in ZorgDomein is alleen geldig als er een persoonlijke AGB-code meegestuurd wordt. Als je onder een eigen AGB-code verwijst en deze melding krijgt, ga dan rechtsboven via de blauwe menubalk naar 'ZorgDomein-account' en pas de AGB-code aan. Wanneer je als waarnemer wilt gaan verwijzen en niet onder je eigen AGB-code zal werken, is het de bedoeling dat de verwijzer namens wie je werkt jou machtigt. Nadat je gemachtigd bent kan je via de blauwe menubalk rechtsboven via 'Werken namens' kiezen onder welk persoon je wil verwijzen.

Waarom kan ik geen praktijk AGB-code invullen in mijn ZorgDomein-account?

Een verwijzing moet altijd gemaakt worden onder een persoonlijke AGB-code, zodat er een verantwoordelijke verwijzer is. Om deze reden mag er geen AGB-code van de praktijk ingevuld worden in je ZorgDomein-account.

Hoe kan ik een medewerker machtigen om namens mij te verwijzen?

Het machtigen van medewerkers is relevant voor verantwoordelijke verwijzers (met een persoonlijke AGB-code). Dit kan je doen door in ZorgDomein via de blauwe menubalk rechtsboven naar 'Machtigen' te gaan. Hier kan je een vinkje zetten voor de medewerkers die je wilt machtigen namens jou te verwijzen en je verwijzingen in te zien. Klik op 'Opslaan' om de machtigingen te bevestigen.

Als ik in ZorgDomein zit kan ik niet namens alle verwijzers werken (huisartsen, verloskundigen). Hoe zorg ik ervoor dat ik ook voor anderen kan werken? 

Om namens een verwijzer te kunnen werken, zal de verwijzer je moeten machtigen. Verwijzers kunnen dit doen door in ZorgDomein via de blauwe menubalk rechtsboven naar 'Machtigen' gaan. Wanneer zij een vinkje zetten voor jouw naam dan kan je namens deze verwijzer werken. Wanneer je in een praktijk werkt met meerdere verwijzers, zal iedere verwijzer dit voor jouw moeten doen.

Wat is mijn ZorgDomein-account en waarom moet ik deze verifiëren? 

Een ZorgDomein-account is je persoonlijke account binnen de ZorgDomein applicatie. In dit account zijn persoonlijke gegevens vastgelegd, zoals bijvoorbeeld naam, geslacht, geboortedatum, een geverifieerd mobiel telefoonnummer en de geaccepteerde Voorwaarden gebruik ZorgDomein. Daarnaast zijn een gebruikersnaam (in de vorm van een persoonlijk e-mailadres) en wachtwoord opgenomen in dit account.

Processen in de zorg zijn belangrijke processen. Dat geldt ook voor de zorgprocessen die ZorgDomein ondersteunt in haar applicatie. Daarom is het nodig je profiel compleet te maken, zodat de correcte gegevens gebruikt worden bij de processen die je via ZorgDomein uitvoert. Zodra je gegevens up-to-date zijn, kunnen we je bovendien beter op de hoogte houden van relevante software updates en van informatie voorzien om optimaal te werken met ZorgDomein.

Meer informatie over verificatie van je ZorgDomein-account.

Waar kan ik uitleg vinden over het gebruik van ZorgDomein?

ZorgDomein heeft handleidingen gemaakt voor over hoe je vanuit je informatiesysteem naar ZorgDomein gaat. Ook zijn  instructievideos beschikbaar. En we hebben tips om slim en snel te werken met ZorgDomein.

Hoe maak ik een nieuw account aan binnen ZorgDomein?

Wanneer op de praktijk al gebruik wordt gemaakt van ZorgDomein, kan je meteen aan de slag vanuit je informatiesysteem ZorgDomein op te starten (evt. via een testpatiënt) en een ZorgDomein-account aan te maken.

Zijn er kosten verbonden aan het werken met ZorgDomein?

Nee, ZorgDomein rekent geen kosten aan verwijzers voor het gebruik van de applicatie. Een enkele HIS-/ASP-leverancier kan wel kosten in rekening brengen. Vraag dit na bij je eigen leverancier.

Kan ik als waarnemer of HIDHA ook gebruik maken van ZorgDomein?

Alle medewerkers in de praktijk, dus ook de waarnemers en HIDHA's, kunnen gebruik maken van ZorgDomein. Het is wel belangrijk dat waarnemers en HIDHA's gemachtigd worden door de verantwoordelijke verwijzer (vaak de praktijkhouder).

Machtigen kan alleen nadat de waarnemer of HIDHA zich geregistreerd heeft. Na deze registratie kan de verantwoordelijk verwijzer inloggen in ZorgDomein en rechtsboven via de blauwe menubalk naar 'Machtigen' gaan om de machtigingen in te stellen.

Hebben jullie nog tips voor het werken met ZorgDomein?

Ja wij hebben tips om slim en snel te werken met ZorgDomein.

Kan ik gebruik maken van Google Chrome of Safari?

We raden het gebruik van Google Chrome en Safari af, omdat we niet kunnen garanderen dat alle functionaliteiten van de applicatie correct functioneren. Mocht je problemen ervaren bij het gebruik van deze browsers dan adviseren we altijd om over te schakelen naar Internet Explorer of Mozilla Firefox. ZorgDomein wordt specifiek ontwikkeld voor deze browsers. Bij gebruik hiervan zal de applicatie dus het beste werken.
ZorgDomein kent Systeemvereisten  om optimaal te werken met ZorgDomein.  

Moet mijn werkplek aan bepaalde vereisten voldoen?

Om optimaal te werken kent ZorgDomein de volgende Systeemvereisten.

Ik wil gaan werken met ZorgDomein. Hoe kan ik me aanmelden?

Wanneer op de praktijk nog geen gebruik gemaakt wordt van ZorgDomein, is het mogelijk om de praktijk aan te melden.

Wanneer op de praktijk al wel gebruik wordt gemaakt van ZorgDomein, dan kan je direct aan de slag door vanuit je informatiesysteem ZorgDomein op te starten (vanuit een willekeurige patiënt). Als je voor het eerst ZorgDomein start zal je gevraagd worden je persoonlijke ZorgDomein-account te registreren.

Naar welke zorginstellingen kan ik verwijzen via ZorgDomein?

Op deze pagina vind je een kaart met alle zorglocaties en zorginstellingen die zijn aangesloten op ZorgDomein.

Hoe kan het dat ik het aanbod van een zorginstelling niet kan vinden?

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk waarom je aanbod niet kan vinden. Het zou zo kunnen zijn dat de zorginstelling waarnaar je op zoek bent, geen aanbod heeft onder de zorgvraag die je gekozen hebt. Een andere optie is dat de schrijfwijze van de zorginstelling net wat anders is dan dat je ingetypt hebt (binnen ZorgDomein wordt vaak de uitgeschreven naam in plaats van de afkorting getoond). Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat de zorginstelling nog niet aangesloten is op ZorgDomein. Een recent overzicht van aangesloten zorginstellingen, kan je hier (https://zorgdomein.nl/over-zorgdomein/gebruikers-zorgdomein) vinden.

Hoe kan ik snel de juiste zorgvraag vinden?

Het zoeken van een zorgvraag kan op twee manieren:
1. Via het zorgvraagmenu
2. Via de zoekfunctie boven het zorgvraagmenu.

De zoekfunctie geeft meestal sneller het gewenste resultaat.

Ik krijg een foutmelding of inlogscherm te zien binnen ZorgDomein. Waar ligt dit aan?

Wanneer zich een foutmelding voordoet, controleer dan het volgende:

 • ZorgDomein logt na 30 minuten uit in verband met de veiligheid. Zorg ervoor dat je een scherm nooit langer dan 30 minuten zonder activiteit open laat staan. In dat geval kan je het beste de applicatie sluiten en opnieuw opstarten.

 • Zorg ervoor dat je altijd maar één scherm met ZorgDomein open hebt staan. Wanneer een foutmelding optreedt, sluit je alle schermen en start je ZorgDomein opnieuw op.

Wat moet ik doen als ik geen P-regel of verwijsbrief teruggekoppeld krijg?

Zorg ervoor dat de instellingen van je browser correct staan door de ZorgDomein optimalisatie  voor Internet Explorer of de ZorgDomein optimalisatie voor MozillaFirefox uit te voeren. Controleer daarnaast of in je  ZorgDomein-account je Edifact-adres correct staat. Hiermee worden toekomstige terugkoppelingen correct afgehandeld.
Ik wil een patiënt verwijzen naar een zorginstelling die aangesloten is op ZorgDomein, maar kan hun niet aanbod vinden. Hoe kan dit?

De zorginstellingen beheren zelf het aanbod dat binnen ZorgDomein wordt getoond. Hierbij hebben zij zelf de keuze onder welke zorgvragen dit aanbod zichtbaar is. Mocht je het aanbod niet kunnen vinden dan kun je het beste contact opnemen met de zorginstelling en vragen naar de persoon die het beheer doet in ZorgDomein.

De patiënt kan niet zo snel terecht in de zorginstelling als in de applicatie vermeld staat. Bij wie kan ik dit melden?

Zorginstellingen beheren zelf hun aanbod in ZorgDomein, inclusief de toegangstijden (het aantal dagen tussen de verwijzing en het moment dat de patiënt terecht kan bij de zorginstelling).

Mocht de opgegeven toegangstijd gehaald worden, geef dit dan aan bij de zorginstelling. Eventueel kan je gebruik maken van de mogelijkheid om de verwijzing te hergebruiken, zodat je de patiënt naar een zorginstelling kan verwijzen waar hij/zij sneller terecht kan.

Kan ik ook voor labdiagnostiek het Patiëntbericht mailen naar de patiënt?

Het is bij een beperkt aantal zorginstellingen mogelijk om het patiëntbericht voor een laboratoriumaanvraag te mailen. Deze optie is dan direct zichtbaar tijdens het verwijzen. Wanneer deze optie niet beschikbaar is, kan je de wens om het bericht te kunnen mailen aangeven bij de zorginstelling.

Kan ik het Patiëntbericht ook mailen naar de patiënt?

Voor alle verwijzingen en diagnostiek aanvragen (met uitzondering van laboratoriumdiagnostiek) heb je de keuze om het Patiëntbericht te printen of te mailen.

Hoe lang is een verwijzing geldig?

Hoe lang een verwijzing geldig is, wordt bij de ontvangende zorginstelling en bij de zorgverzekeraar bepaald.

Kan ik vanuit mijn informatiesysteem via ZorgDomein verwijzen, zodat meteen alle informatie meekomt?

ZorgDomein heeft een koppeling met alle huisartsinformatiesystemen en verloskundigeninformatiesystemen. Deze koppeling tussen ZorgDomein en je eigen systeem zorgt ervoor dat onder andere de patiëntgegevens automatisch worden ingevuld in de verwijsbrief en/ of het aanvraagformulier. Als verwijzer hoef je deze gegevens dus niet dubbel in te voeren. Ook zorgt de koppeling ervoor dat de verwijsbrief teruggekoppeld wordt naar de verwijzer. Afhankelijk van het gebruikte systeem staat deze direct in het dossier van de patiënt, of is deze te vinden in de Edifact-postbus.

Wil je weten hoe je vanuit je zorgsysteem met ZorgDomein kan werken; bekijk dan onze handleidingen.

Is het mogelijk om een bijlage mee te zenden met mijn verwijsbrief?

Het is mogelijk een bijlage mee te zenden met de verwijsbrief. De zorginstelling zal deze mogelijkheid wel open moeten zetten, dit betekent dat je niet bij alle zorginstelling een bijlage mee kunt sturen in de verwijsbrief. Je kan in dit geval een bijlage toevoegen vanaf de harde schijf.
Hoe je een bijlage meestuurt, vind je hier.

Is een digitale verwijzing voldoende?

Ja, een verwijzing mag elektronisch of op papier zijn, als hij maar voldoet aan alle voorwaarden. De verwijzing moet gedateerd zijn, de NAW-gegevens en de (digitale) ondertekening van de huisarts bevatten, evenals de volledige NAW-gegevens van de patiënt én een duidelijke zorgvraag. Verder moet de verwijzing in het (elektronisch) patiëntendossier op de polikliniek bewaard worden en opgemaakt zijn volgens een bepaald format. De ZorgDomein verwijsbrief voldoet aan al deze voorwaarden.

Met wie werkt ZorgDomein samen?

ZorgDomein werkt samen met allerlei partijen in de zorg, bijvoorbeeld met de aanbieders van huisartsinformatiesystemen (HIS’en) en zorginstellingsinformatiesystemen (ZIS’en). Sommige van onze partners bieden zeer specifieke diensten, bijvoorbeeld een dossierapplicatie voor chronische patiëntengroepen. ZorgDomein ziet veel voordelen in deze samenwerkingsverbanden. Onze gebruikers en klanten profiteren onder meer van single sign-on (één keer inloggen voor verschillende toepassingen), handige HIS- en ZIS-koppelingen, patiëntidentificatie en uitbreiding van functionaliteiten.

Wat is het voordeel van digitaal verwijzen en aanvragen via ZorgDomein?

Door het slim koppelen van informatiesystemen kunnen relevante medische gegevens van een patiënt met hoge kwaliteit en zonder tussenkomst van mensen worden verzonden van de praktijk naar de zorginstelling. Hierdoor is de noodzakelijke, actuele informatie snel beschikbaar op de juiste plaats.

Wat is ZorgDomein?

ZorgDomein is een Nederlands bedrijf dat oplossingen biedt voor de zorgsector. Met ZorgDomein kunnen professionals in de zorg, zoals huisartsen en verloskundigen, eenvoudig digitaal patiënten doorverwijzen, diagnostiek aanvragen en elkaar raadplegen door middel van Teleconsultatie of Patiëntoverleg.

Wat betekent ZorgDomein voor mij als verwijzer?


ZorgDomein verbetert de (patiënten)zorg door:

1) de verwijzer en de patiënt meer keuze en transparantie te bieden in het zorgaanbod.

2) de verwijzer en de patiënt krijgen actuele informatie op maat over zorgtraject.

3) de patiënt komt goed voorbereid op het juiste moment op het goede spreekuur.

4) overbodige bezoeken en telefoontjes worden voorkomen.


Met ZorgDomein kan je als verwijzer samen met de patiënt de meeste geschikte vervolgzorg kiezen. De patiënt ontvangt informatie op maat over de afspraak en voorbereiding. Via het ZorgDomein platform wordt de medische informatie veilig en direct verstuurd naar de zorginstelling. Hierdoor zijn de patiënt en de specialist goed voorbereid op de afspraak.

Wie maken gebruik van ZorgDomein?

Vrijwel de hele zorg wordt bediend door ZorgDomein: huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, diagnostische centra, laboratoria en instellingen voor onder meer geestelijke gezondheidzorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg. Eind 2016 maakte al ruim 91% van de huisartsen in Nederland gebruikt van ZorgDomein.

 

Welke diensten levert ZorgDomein?

ZorgDomein biedt een slim platform voor de zorg. Wij verbinden aanbieders van zorg en zorgvragers onderling én met hun patiënten en maken informatie voor en over patiënten toegankelijker. Een platform waarop zorgverleners:

Hoe kan ik Teleconsultatie gaan gebruiken?

Wanneer je al gebruik maakt van ZorgDomein, kan je meteen aan de slag met Teleconsultatie. Dit kan via het zorgvraagmenu. Kies hier voor de optie Teleconsultatie. In het startscherm van ZorgDomein zie je in de rechterkolom onder 'veel aangevraagde teleconsultatie' een aantal snelkoppelingen naar aanbieders in de regio en aanbieders die binnen de praktijk veel worden gebruikt. Wanneer je nog geen gebruiker bent van ZorgDomein. Kijk dan bij de vraag 'Ik wil gaan werken met ZorgDomein. Hoe kan ik me aanmelden? ' of klik direct hier (https://www.zorgdomein.nl/aanmelden-verwijzers) om je aan te melden. Let op: Het is belangrijk aan de patiënt te vermelden dat Teleconsultatie kosten met zich meebrengt. Deze komen uit het eigen risico. De kosten zijn echter lager dan het alternatief: een bezoek aan de specialist."

Wie is Stichting TCCN?

Stichting TCCN is een onderdeel van ZorgDomein en de grondlegger van Teleconsultatie in Nederland. Middels Stichting TCCN worden teleconsulten op het gebied van cardiologie, dermatologie en nefrologie gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Inmiddels is voor meer specialismen Teleconsultatie mogelijk in de applicatie.

Waar kan ik de uitslag van mijn aangevraagde teleconsult vinden?

Je ontvangt een notificatie via mail en/of sms wanneer een teleconsult beantwoord is. Je kunt het antwoord van de specialist inzien binnen ZorgDomein op het tabblad 'Regieoverzicht' onder de 'Ontvangen' berichten. Daarnaast wordt het antwoord ook als een Edifactbericht verstuurd naar het Edifactadres dat in het profiel van de verantwoordelijke verwijzer staat genoteerd.

Welk ECG apparaat is geschikt voor Telecardiologie?

Bij Telecardiologie stuur je een PDF van het ECG mee met het teleconsult. Voor het maken van een ECG heb je een ECG-apparaat nodig met de mogelijkheid om een PDF van het ECG te maken. Geschikte ECG-apparatuur is onder andere: Welch Allyn Cardio Perfect, Norav 1200M PC rust ECG, Norav NHH1200 Hand held PC. Je kunt deze apparatuur onder andere aanschaffen bij: Medisch Service Nederland, Wijgergangs Medical, ProCare B.V. of Daxtrio medische producten.

Welke fotocamera is geschikt voor een foto die gedeeld wordt via Teleconsultatie?

Voor Teleconsultatie gebruik je een standaard fotocamera of smartphone met een snelle en goede auto focus, goede macro functie (2-8 cm) en lichtgevoelige lens. Een groot LCD scherm is handig. De hoeveelheid zoom is niet belangrijk.

Ik heb een notificatiebericht ontvangen van een beantwoord teleconsult? Wat moet ik hiermee en voor welke patiënt is dit bedoeld?

Een specialist heeft een teleconsult beoordeeld die door jou of een collega is aangevraagd. Via het Regieoverzicht binnen ZorgDomein is dit antwoord op te vragen. Gebruik hiervoor de optie 'ontvangen berichten'. De notificatieberichten bevatten geen patiëntgegevens, omdat we deze berichten per mail, en dus via een onbeveiligde lijn, afleveren.

Mijn patiënt heeft een factuur ontvangen van Stichting TCCN. Waarvoor is dit?

Je hebt voor deze patiënt digitaal advies gevraagd bij een specialist door het uploaden van een foto van de huid, een hartfilmpje of diagnostische waarden. Dit valt onder Teleconsultatie. Stichting TCCN, de grondlegger van Teleconsultatie in Nederland, declareert het consult bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Als de patiënt nog een eigen risico heeft, dan ontvangt de patiënt mogelijk een rekening. De kosten van Teleconsultatie zijn een stuk lager dan het alternatief: een bezoek aan de specialist.

Hoe werkt Teleconsultatie?

Je start een teleconsult vanuit het huisartseninformatiesysteem (HIS) in ZorgDomein. Via Teleconsultatie in het zorgvraagmenu, of je voorkeurskeuze rechts in het scherm kom je in het Teleconsultatie-formulier. De patiëntgegevens worden automatisch in het Teleconsultatie-formulier ingevuld. Eventueel voeg je de benodigde onderzoeksdata toe (zoals foto’s of PDF-bestanden) en je stuurt het formulier naar de gewenste specialist. Deze zorgaanbieder ontvangt een notificatie per e-mail en eventueel per sms wanneer een teleconsult is aangevraagd en antwoordt binnen 1 tot 3 dagen met een diagnose en behandeladvies. Wanneer de zorgaanbieder het teleconsult beantwoord heeft, kan je een notificatie ontvangen per e-mail en/of sms. Als je deze notificaties wilt ontvangen, kan je dit instellen in je ZorgDomein-account. Je kunt het antwoord van de specialist inzien in ZorgDomein. Ook wordt het als een Edifactbericht naar je HIS verstuurd.

Binnenkort gaat de praktijk over op een nieuw informatiesysteem. Hoe zorg ik ervoor dat ik met ZorgDomein kan blijven werken?

Wanneer de praktijk overgaat naar een nieuw informatiesysteem, vraag dan tijdig de ZorgDomein inloggegevens op Service & Support. Tijdens de installatie van het nieuwe informatiesysteem kan de leverancier meteen de ZorgDomein inloggegevens verwerken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, neem dan telefonisch contact op met de Servicedesk via 020-4715282.

Er staan in ZorgDomein accounts van mensen die niet meer in de praktijk werken. Hoe kan ik deze accounts inactief maken?

De accounts kunnen inactief gemaakt worden door Service & Support. Stuur een e-mail met de gegevens van de praktijk en de namen van wie het account inactief gemaakt dienen te worden. .

Onze praktijkgegevens zijn veranderd, kan ik dit aanpassen?

De praktijkgegevens worden beheerd door ZorgDomein. Geef per e-mail de nieuwe gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wij zullen de benodigde aanpassing dan doorvoeren. Vermeld ook duidelijk de oude gegevens van de praktijk, zodat wij weten om welke praktijk het gaat.

Binnenkort wordt de praktijk overgenomen door een nieuwe huisarts. Wat moet hiervoor gedaan worden?

We ontvangen graag de nieuwe én huidige gegevens van de praktijk, zoals de naam van de praktijk en praktijkhouder(s), contactgegevens en de praktijk AGB-code. Ook is het voor ons belangrijk om te weten per wanneer de praktijk overgenomen wordt. Dit mag doorgegeven worden aan Service & Support. Nadat we de gegevens ontvangen hebben, zullen we contact opnemen om een afspraak in te plannen om de ZorgDomein inloggegevens aan te passen. Dit zal alleen gebeuren wanneer de praktijk AGB-code verandert.

Waarom slaat ZorgDomein patiëntgegevens tijdelijk op?

Door het tijdelijk opslaan van patiëntgegevens kan je de verwijsbrieven later op de dag afronden en verzenden, en eerder verzonden verwijsbrieven later nog inzien en afdrukken. Ook maakt dit het mogelijk een brief her te gebruiken wanneer een patiënt liever naar een andere zorginstelling wordt verwezen. Voor zorginstellingen is het daarnaast mogelijk de verwijzing opnieuw op te vragen.

Hoe gaat ZorgDomein om met informatiebeveiliging?

ZorgDomein verstaat onder informatiebeveiliging “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van je gegevens en van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden”. Dit sluit aan bij NEN7510, dé informatiebeveiligingsnorm voor de zorg in ons land. ZorgDomein werkt geheel in lijn met NEN7510, in zijn procedures en verwerking van patiëntgegevens. Wij bewaken en verbeteren continu de vereiste beveiliging in de communicatie, de ICT-infrastructuur, in de processen en werkwijzen, en in de houding en gedrag van onze medewerkers en toeleveranciers. ZorgDomein is dan ook in bezit van een NEN7510 certificaat, net als van het internationaal erkende ISO27001 certificaat.

Hoe voldoet ZorgDomein aan de meldplicht datalekken?

Per 1 januari 2016 is in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) een meldplicht opgenomen indien persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig verwerkt zijn. De verantwoordelijke van deze persoonsgegevens is wettelijk verplicht dit datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. ZorgDomein voldoet aan de meldplicht datalekken op de volgende wijze:


1. ZorgDomein is in termen van de wet geen ‘verantwoordelijke’, maar vervult voor haar verwijzers en de betrokken zorginstellingen de rol van ‘bewerker’ voor de gegevens die in de ZorgDomein-applicaties ondergebracht worden.

2. Indien de verwerking gegevens betreft van gebruikers die niet privacygevoelig zijn (zoals gegevens over het zorgaanbod en toegangstijden), vallen deze gegevens niet onder de Wbp en is de meldplicht datalekken dus niet van toepassing. Voor gebruikers van de verwijs- en aanvraagapplicatie inclusief teleconsultatie is het vanwege de privacygevoeligheid van de gegevens wel relevant.

3. ZorgDomein heeft een complete set aan maatregelen genomen om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen, waaronder versleuteling van de data. Dit betekent dat bij een onverhoopte lek deze persoonsgegevens niet leesbaar zijn voor ongeautoriseerden en er geen inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.

4. Mocht er ondanks alle maatregelen rond deze gegevens toch sprake zijn van een datalek bij ZorgDomein, dan informeren wij de verantwoordelijke hierover binnen 12 kantooruren zodat aan de wettelijke verplichting kan worden voldaan.

Hoe lang bewaart ZorgDomein de persoonsgegevens van een patiënt?

ZorgDomein bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de verwijzing, de aanvraag diagnostiek of het aanvragen van een teleconsult. Gedurende de periode dat ZorgDomein persoonsgegevens beheert, zijn deze versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving en dus voor niemand inzichtelijk noch toegankelijk. De bewaartermijnen die ZorgDomein hanteert zijn overeengekomen met het Landelijke Gebruikersforum:

 • Persoonsgegevens van niet-afgeronde verwijzingen/aanvragen blijven 180 dagen beschikbaar voor de zorgverlener.
 • Persoonsgegevens van afgeronde verwijzingen blijven 180 dagen en afgeronde aanvragen diagnostiek of teleconsultatie 18 maanden beschikbaar voor de zorgverlener. ZorgDomein bewaart gegevens zodat je als zorgverlener een verwijzing of aanvraag later kan afronden óf gegevens later kan hergebruiken (bijvoorbeeld voor het doorsturen van een verwijzing naar een andere zorginstelling). Bij aanvragen geldt een langere termijn, omdat voor patiënten na een jaar dezelfde aanvraag vaak nogmaals wordt gedaan. Na de bewaartermijn verwijdert ZorgDomein alle persoonsgegevens.

Hoe werkt het Regieoverzicht (openstaande acties, export, inzien van collega's)?

Het Regieoverzicht heeft meerdere functionaliteiten. In het Regieoverzicht zie je alle verwijzingen die je hebt gedaan van het afgelopen half jaar. Je kan deze verwijzingen opnieuw inzien, maar eventueel ook annuleren of hergebruiken bij een verwijzing naar een andere zorginstelling. Ook is het mogelijk om het patiëntbericht opnieuw te verzenden aan de patiënt, inzage te krijgen welke verwijzingen nog afgerond moeten worden en een rapportage te draaien van alle verwijzingen over een aangegeven periode. Het is ook mogelijk om de verwijzingen van collega's in te zien, mits zij je gemachtigd hebben.

Nadat ik mijn verwijzing heb afgerond, ben ik erachter gekomen dat ik nog wat extra informatie mee had willen sturen. Kan dit nog?

Dit is mogelijk, mits de zorginstelling dit ingericht heeft. Je kan de mogelijkheid vinden in het Regieoverzicht. Wanneer je op de verwijzing/aanvraag klikt kan je dan de mogelijkheid tot nazenden rechtsonder in het scherm vinden.

Hoe kan ik een verwijzing verwijderen?

Een verwijzing kan niet verwijderd worden, wel is het mogelijk om een verwijzing te annuleren via het Regieoverzicht in ZorgDomein, mits de zorginstelling deze mogelijkheid ingesteld heeft en dit binnen 180 dagen na afronding gebeurt.

Een zorginstelling geeft aan dat ze mijn verwijzing niet ontvangen hebben. Wat is er gebeurd?

In het Regieoverzicht kan je de status vinden van je verwijzing. Voor een compleet overzicht van alle verwijzingen kies je hiervoor de filter-optie 'Alle' en kun je in de zoekbalk het betreffende ZD-nummer invoeren. Heeft de betreffende verwijzing de status verzonden? Dan kan de zorginstelling zelf, op basis van het ZD-nummer, de verwijzing herzenden. Het zou ook kunnen zijn dat de verwijzing nog niet afgerond is. In dat geval zal je de verwijzing verder af moeten ronden. Dit kan ook vanuit het regieoverzicht door de regel met de verwijzing aan te klikken. Hierna krijg je verschillende opties voor het bewerken van de verwijzing.

Waar kan ik mijn statusoverzicht vinden met openstaande en afgeronde verwijzingen en aanvragen?

Wanneer je ZorgDomein opstart, kan je linksboven kiezen voor het tabblad Regieoverzicht. Hier heb je een overzicht van al je openstaande en afgeronde verwijzingen en aanvragen. De verwijzingen blijven hier 180 dagen staan, de diagnostiek- en teleconsultatieaanvragen 18 maanden.

Naar welke zorginstellingen kan ik verwijzen via ZorgDomein?

Op deze pagina vind je een overzicht van aangesloten zorglocaties en -instellingen.

Hoe kan ik een rapportage maken van mijn verwijzingen en aanvragen over een bepaalde periode?

Via het Regieoverzicht in ZorgDomein kan je met de export-knop een rapportage maken over een aangegeven periode.