Nu ook voor eerstelijns zorgaanbieders >>

Ik wil met eVerwijzen

zorg aanbieden zorg kiezen
 • een kwalitatief goede verwijsbrief ontvangen met alle benodigde informatie
 • de patiënt sneller en gerichter op juiste spreekuur laten komen
 • de verwijzer en de patiënt beter informeren over mijn aanbod
 • onnodige bezoeken en consulten voorkomen
 • de toestroom van patiënten naar mijn zorginstelling vooraf indelen
 • een etalage hebben voor huisarts en patiënt
8.300

huisartsen verwijzen via ZorgDomein

4,5 miljoen

verwijzingen in 2016 via ons platform

3,5 miljoen

aanvragen diagnostiek lopen jaarlijks via ZorgDomein

eVerwijzen

rondleiding door het product

Duidelijkheid voor iedereen

Met ZorgDomein kan een patiënt met een specifieke klacht gericht worden verwezen naar een specifieke afdeling of afspraak. Daarbij ontvangt de patiënt informatie om zich op de afspraak te kunnen voorbereiden. De patiënt kan dus snel door naar de betreffende afdeling, zonder een uitgebreide medische intake. Dankzij de verwijzer en de complete verwijsbrief heeft de specialist al een goed beeld van de klacht.

Beveiligd systeem

Een verwijzing op papier kan kwijtraken of rondzwerven door een zorginstelling, met alle risico’s van dien. Met ZorgDomein verstuur je ieder bericht versleuteld via een goed beveiligd systeem. Zo leveren we een bijdrage aan de privacy van patiënten en zorgverleners.

 • Optimaal logistiek aanbod

  met bijvoorbeeld een combinatieafspraak

 • Heldere informatie

  over behandeling, voorwaarden en doorlooptijden

 • Handige koppelingen

  met het EPD en het afspraaksysteem van je instelling

eVerwijzen is onderdeel van ZorgDomein

waarvan ook de volgende producten deel uitmaken

Extra modules

om jou en je patiënten nog beter van dienst te zijn

 • Module Bijlagen bij de verwijsbrief.
 • Module eVerwijzen op maat met specifiek aanbod per beroepsgroep.
 • Module Koppeling met je informatiesysteem.
 • Module Extra Schermvermelding voor submerk, locatie of afdeling.
 • Module Verwijzen HAP SEH veilig, snel en gestructureerd.

Module Bijlagen

Als zorginstelling kun je bij de verwijsbrief bijlagen ontvangen, zoals medische rapporten. De verwijzer verstuurt ze via ZorgDomein, en je ontvangt ze per e-mail of direct in het informatiesysteem. Als zorginstelling bepaal je voor welke specialismen de verwijzer bijlagen mag toevoegen en welke bestandstypen hij of zij mee mag zenden.

Module eVerwijzen op maat

eVerwijzen is geschikt voor huisartsen, maar ook andere zorgverleners uit andere disciplines. Deze module maakt het mogelijk om verwijzingen te ontvangen van specifieke beroepsgroepen, zoals verloskundigen, tandartsen verpleeghuisartsen en fysiotherapeuten. Als zorginstelling kun je per discipline specifieke zorgproducten aanmaken en via ZorgDomein beschikbaar stellen.

Module Koppeling

Met een Koppeling worden de verwijsbrieven, aanvraagformulieren, vragenlijsten, nazendingen en annuleringen van verwijzers digitaal aangeboden aan het zorginformatiesysteem van de zorginstelling. De documenten kunnen dan aan de juiste patiënt in het EPD worden gekoppeld. ZorgDomein biedt bovendien een digitaal afspraakbericht wat automatisch in het agendasysteem van de zorginstelling kan worden verwerkt.

Module Extra Schermvermelding

Heeft je zorginstelling meerdere locaties, merken of afdelingen? Dan vind je het wellicht handig dat verwijzers deze duidelijk van elkaar kunnen onderscheiden. ZorgDomein biedt daarom de mogelijkheid voor een extra vermelding op het scherm, om een locatie, afdeling of submerk te specificeren.

Module Verwijzen HAP SEH

Beschikt je zorginstelling over een afdeling Spoedeisende hulp? Ook daarheen kunnen huisartsen hun patiënten digitaal verwijzen via ZorgDomein. Veilig, snel en gestructureerd. Dit biedt tijdwinst door een soepeler lopend administratief proces, en daarnaast geen onnodig dubbel werk door de koppeling met Call Manager. Er is minder kans op fouten. En dezelfde manier van verwijzen via ZorgDomein wordt gehanteerd als in de dagpraktijk. De brief kan geschreven worden terwijl de patiënt naar de SEH gaat en na het versturen ben je er zeker van dat de SEH de juiste overdracht heeft.

Zorgverbeteraars

die kozen voor eVerwijzen

Een patiënt moet samen met de huisarts het beste behandeltraject kunnen kiezen. ZorgDomein maakt dat mogelijk: het systeem maakt de huisarts en de patiënt bewust van die keuzemogelijkheid.
De service en de doelmatigheid moest omhoog. We werken hier samen met een kleine 200 huisartsen. Inmiddels krijgen we wekelijks zo’n 2.000 verwijzingen en 8 à 900 aanvragen voor diagnostiek. Daarmee is de vraag of het systeem bevalt, wel beantwoord.
Het systeem is snel: zodra een patiënt de kamer van de huisarts verlaat, komt de verwijzing al bij ons binnen. En op termijn kunnen we het in ons ziekenhuis ook nog helemaal digitaal verwerken. Dan wordt de kans op fouten nog een stuk kleiner.
 • Auke van de Wal Directeur, PoliDirect
 • Bart Berden bestuursvoorzitter, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 • Douwe van Riet programmadirecteur , VU medisch centrum

Ik heb interesse in ....

starten met ZorgDomein of het uitbreiden met extra modules

           
Aanhef

ZorgDomein past cookies toe om het gebruik van haar website te analyseren en te verbeteren. Ik wil eerst meer informatie.

Sluiten