ZorgDomein wil de processen en de communicatie in de zorg verbeteren, binnen en tussen zorginstellingen en zorgverleners. We willen de gezondheidszorg transparanter maken, zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Bovenal willen we de kwaliteit van de patiëntenzorg verhogen. Wij doen dat met intelligente webbased oplossingen die het verschil maken en een toonbeeld zijn van innovatie in de zorg.

En verder...

Patiënten zullen steeds meer zelf de regie willen hebben over hun zorg. ZorgDomein ontwikkelt apps die daarop aansluiten. Daarmee kunnen patiënten zelf afspraken maken met zorgverleners, op hun eigen manier en op het moment dat het hun uitkomt. Ook krijgen ze betrouwbare informatie over hun medische geschiedenis en komende behandelingen. Er zullen nieuwe ‘zorgverleners’ komen, want ook in de zorg staat de techniek niet stil: van online alarmdiensten tot de persoonlijke iWatch die je hartslag en bloeddruk meet, en in noodgevallen direct de huisarts waarschuwt. Ook hiervoor gaat ZorgDomein apps ontwikkelen, die online en traditionele zorgverleners zo goed mogelijk verbinden.

Nieuwe ambities, nieuwe release

Het gaat goed met ZorgDomein. Ruim 91% van de huisartsen in Nederland maakt gebruik van ons platform. Ruim 260 zorginstellingen met meer dan 1.000 zorglocaties bieden hun zorg aan. Het gaat dan om ziekenhuizen, diagnostische centra, GGZ- en VV&T instellingen, ZBC's, maar ook fysiotherapeuten en verloskundigen. Tijd om de missie nog verder te verbreden: ZorgDomein wil niet alleen transacties van huisartsen faciliteren, maar nagenoeg álle transacties tussen álle zorgverleners. De zorg staat namelijk niet stil. Veel specialisten beginnen voor zichzelf in zelfstandige behandelcentra en steeds meer huisartsen ontwikkelen zelf een specialisme. Zo kan dezelfde arts bijvoorbeeld op het ene moment een aanbieder van zorg zijn, op het andere moment is dezelfde arts verwijzer naar een andere zorginstelling. Het was één van de redenen om in 2015 een geheel nieuwe versie van ZorgDomein te bouwen en lanceren, met tal van nieuwe features en functionaliteiten.

Nieuwe software en een nieuwe start

Ondanks de moeizame eerste jaren blijven de oprichters in ZorgDomein geloven en investeren. In 2006 wordt de tweede, geheel nieuwe, versie van de Verwijsapplicatie in de markt geïntroduceerd. De strategie wordt gewijzigd: vanaf nu probeert ZorgDomein specialisten, huisartsen en ziekenhuisdirecties vooraf regionaal afspraken te laten maken over deelname en gebruik. Daarmee neemt het benodigde volume fors toe! Intern neemt Walter Balestra de leiding over in het bedrijf, waarbij hij met een vrijwel nieuw team verder gaat. Rianne Quak, de huidige directeur, komt in dienst om een servicedesk op te zetten en ook andere afdelingen te professionaliseren.

De oorsprong: het Leids verwijsproject

De zorg verbeteren, dat is eind jaren ’90 al het doel van het consultancybureau waaruit ZorgDomein zal voortkomen. ‘Het verwijsproject’ in Leiden is bedoeld om het niemandsland tussen de huisartsen en specialisten op te vullen. Het procedé: behoeften bepalen, uniformeren, verantwoordelijkheden verdelen en informeren. Het resultaat: een bedrieglijk eenvoudige verwijsklapper met afspraken en telefoonnummers. En een betere match van vraag en aanbod in de zorg. Eigenlijk allemaal zaken waarmee ZorgDomein zich nog altijd bezighoudt - met dat verschil, dat vrijwel niemand in 1997 van Internet heeft gehoord.

Onze Zorgverbeteraars

ZorgDomein collega's met een missie

"We startten met de verwijzing tussen huisarts en specialist, daarna ondersteunden we de huisarts ook bij het aanvragen van diagnostiek en later kwam daar ook het op afstand consulteren van specialisten bij. Inmiddels is het onze missie om deze tools voor alle zorgverleners ter beschikking te stellen."
"Wie zorgverleners verbindt, werkt zelf natuurlijk ook nauw samen. ZorgDomein overlegt bijvoorbeeld graag met de ontwikkelaars van informatiesystemen bij zorginstellingen. Omdat het tot enorme verbeteringen van de zorg kan leiden"
  • Walter Balestra CEO
  • Arnold Bos Manager interoperabiliteit

ZorgDomein past cookies toe om het gebruik van haar website te analyseren en te verbeteren. Ik wil eerst meer informatie.

Sluiten