Met een koppeling wil ik

  • de integratie van mijn zorginformatiesysteem met ZorgDomein realiseren
  • de kwaliteit van de informatieoverdracht verbeteren
  • digitaal inschrijven van patiënten kunnen faciliteren
  • digitaal verwerken van afspraakverzoeken kunnen faciliteren
  • digitaal medisch relevante gegevens kunnen verwerken
  • dienstverlening voor patiënt en verwijzer verbeteren
> 40

zorginformatiesystemen gekoppeld

7 miljoen

transacties per jaar

91%

van de huisartsen werkt al met ZorgDomein

Integreer met ZorgDomein

Meerwaarde halen uit de koppeling met ZorgDomein

ZorgDomein werkt nauw samen met leveranciers van zorginformatiesystemen. Gezamenlijk realiseren we de integratie van hun zorginformatiesysteem met ZorgDomein door een koppeling. Dit levert winst op voor de zorgverleners én voor de patiënt. Winst op het gebied van kwaliteit en efficiëntie waardoor kosten worden bespaard en door de geboden mogelijkheden om de dienstverlening aan verwijzers en patiënten verder te verbeteren.

1. Verbeteren kwaliteit informatieoverdracht

‘Eenheid van taal’ staat centraal bij de kwaliteit van informatie-overdracht. Met eenheid van taal bedoelen we dat informatie steeds eenduidig wordt geregistreerd en gecommuniceerd. Zo gaat er geen informatie verloren en worden fouten voorkomen.

2. Efficiënter werken

 I.    ZorgDomein biedt de patiëntgegevens digitaal aan zodat jouw informatiesysteem deze gegevens geautomatiseerd kan verwerken. Zo vereenvoudigen we het matchen van patiëntgegevens met bestaande patiënten en ondersteunen we het correct inschrijven van nieuwe patiënten.

 II.   De zorginstelling ontvangt het afspraakverzoek digitaal voor geautomatiseerde verwerking in de juiste agenda.

 III.  Relevante medische gegevens worden direct gekoppeld aan het juiste dossier en de juiste afspraak. De zorgverlener kan zo makkelijk het spreekuur voorbereiden. Bij een aanvraag voor diagnostiek wordt de order direct aangemaakt in je zorginformatiesysteem.

3. Verbeteren dienstverlening

Een verwijzing via een ZorgDomein Koppeling maakt eenvoudig online plannen in je zorginformatiesysteem door de patiënt en verwijzer mogelijk.

Waarom we bij een verwijzing via een ZorgDomein Koppeling twee berichten versturen, een logistiek en een medisch inhoudelijk bericht?
Lees hier meer.

Zorgverbeteraars

Dankzij koppelingen kun je écht systemen en mensen verbinden en de zorg verbeteren. Bij ZorgDomein begrijpen ze de noodzaak van goede koppelingen dan ook heel goed.
Vroeger was een patiënt wel eens het verwijsbriefje kwijt; nu kunnen we alles opzoeken in het EPD, waar de verwijsinformatie via ZorgDomein rechtstreeks in is gezet. En dat komt de behandeling van de patiënt ten goede.
Als ik bij een terugkerende afspraak van een patiënt bij een specialist iets wil meedelen, kan dat nu ook via ZorgDomein. Via het overlegplatform dat nu wordt ontwikkeld kun je straks gewoon een kort berichtje naar een andere zorgverlener sturen.
  • Thomas Ferguson CEO, GeriMedica
  • Mariëlle Krekels en Simone Schoffeleers Directeur en projectleider, MCC Omnes
  • Bart Timmers Huisarts, Groepspraktijk Huisartsen Bergh

Ik heb interesse in ....

starten met ZorgDomein of het uitbreiden met extra modules

           
Aanhef

ZorgDomein past cookies toe om het gebruik van haar website te analyseren en te verbeteren. Ik wil eerst meer informatie.

Sluiten